QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI/ TRANH CHẤP

Khi phát sinh tranh chấp giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch, có nghĩa là người mua đã đặt đơn đặt hàng online bằng công cụ “Đặt hàng” được tích hợp với website banktour.com.vn của người bán và người bán đang trong quá trình xử lý đơn đặt hàng online. Người mua hàng sẽ khiếu nại trực tiếp với người bán, người mua và người bán tự giải quyết tranh chấp với nhau. Nếu một trong hai bên có ý kiến và cần sự hỗ trợ của banktour.com.vn thì website banktour.com.vn sẽ tích cực hỗ trợ các bên để giải quyết tranh chấp và thực hiện đúng nghĩa vụ của thương mại điện tử.

Thêm Bình Luận

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ VỀ BANKTOUR

Chất lượng 4 Sao "Thân Thiện - Giá Tốt - Uy Tín - Chất Lượng"

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG BANKTOUR

Chất lượng tạo nên sự khác biệt, Uy tín tạo nên sự bền vững

BANKTOUR VỚI HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM

Luôn đồng hành mang đến cho Quý khách chuyến du lịch đầy ý nghĩa